Zoznam použitých skratiek:
Domov

Obstaranie informačnej a komunikačnej technológie do výroby - REGIA TT, spol. s r.o.


Obstarávateľ:REGIA TT, spol. s r.o.
Orechová č. 89
07251 Orechová
IČO:31684734
Druh obstarávania:Podlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:211/2013 (eVestnik)
ID:147044
Poznámka:

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 24.56 kB
 
b, Ponuky uchádzačov

VÍNO SERVICE s.r.o. , IČO: 36 204 935
Tokajská č. 185/23 , 076 31  Viničky, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 132.93 kB
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 50.5 kB
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 130.64 kB
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

dokument vo formáte PDF
Správa podľa $21 ods. 2.
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 19.45 kB
 
2, Zmluvy

VÍNO SERVICE s.r.o. , IČO: 36 204 935
Tokajská č. 185/23 , 076 31  Viničky, SR
dokument vo formáte PDF
Zmluvy
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 467.25 kB
 
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

Neboli nájdené žiadne záznamy.