Zoznam použitých skratiek:
Domov

Výmena drevených okien za plastové na ŠD UPJŠ, Popradská 66


Obstarávateľ:Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Šrobárova 2
04180 Košice-Staré Mesto
IČO:00397768
Druh obstarávania:Podlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:210/2013 (eVestnik)
ID:147046
Poznámka:

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 389.9 kB
 
b, Ponuky uchádzačov

Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB, IČO: 10739254
Železničiarska 4, 080 01  Prešov, Slovensko
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 479.14 kB
Ing. Valentín Kurečko - Solid Invest, IČO: 30660131
Toryská 6, 040 11  Košice - Západ, Slovensko
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 636.35 kB
INCON, spol. s r.o., IČO: 31415474
Priemyselná 6, 971 01  Prievidza, Slovensko
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 381.01 kB
Ján Plata, IČO: 33632634
Národná trieda 203/55, 040 01  Košice - Sever, Slovensko
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 142.89 kB
NOVES OKNÁ KOŠICE, s.r.o., IČO: 36189308
Žižkova 12, 040 01  Košice, Slovensko
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 442.74 kB
OBLOK s.r.o., IČO: 36213977
Starosaská 11, 052 01  Spišská Nová Ves, Slovensko
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 494.94 kB
SOAR, spol. s r.o., IČO: 36380041
Pri Rajčianke 49, 010 01  Žilina, Slovensko
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 474.86 kB
O.K. s.r.o. , IČO: 36590321
Moldavská 8, 040 01  Košice, Slovensko
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 383.94 kB
FAMI plus s.r.o. , IČO: 36595306
Matuškova 2, 040 11  Košice, Slovensko
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 361.91 kB
Mgr. Marián Miko OKLANDIA, IČO: 40915115
Košické Olšany 2, 044 42  košické Olšany, Slovensko
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 67.65 kB
Tomáš Loy - Prymát, IČO: 41550714
Fričkovce 48, 086 42  Hertník, Slovensko
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 324.04 kB
Pavol Hnath, IČO: 43606768
Hrabské 76, 086 06  Hrabské, Slovensko
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 243.06 kB
EUROTRADE EU s.r.o., IČO: 45990514
Lomnická 7, 040 01  Košice, Slovensko
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 248.08 kB
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 197.71 kB
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 266.08 kB
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

dokument vo formáte PDF
Správa podľa $21 ods. 2.
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 192.44 kB
 
2, Zmluvy

Neboli nájdené žiadne záznamy.
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

O.K. s.r.o., IČO: 36590321
Moldavská cesta 8, 040 01  Košice, Slovensko
Identifikátor dokumentu v CRZ: 108514
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 24.02.2014