Zoznam použitých skratiek:
Domov

Zabezpečenie výstav a tlačovín


Obstarávateľ:TSS Group a.s.
K Zábraniu 1653
91101 Trenčín
IČO:36323551
Druh obstarávania:Podlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:171/2013 (eVestnik)
ID:147068
Poznámka:

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 146.15 kB
 
b, Ponuky uchádzačov

Progress Promotion Bratislava, spoločnosť s ručením obmedzeným , IČO: 31 320 597
Ursínyho 6 , 83102  Bratislava, Slovenská republika
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 1.72 MB
EIP Services, s.r.o., IČO: 36718114
Na Šefranici 1280/8, 01001  Žilina, Slovenská republika
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 818.38 kB
X - PRO s. r. o. , IČO: 46 340 491
Nám. Matice slovenskej 8/1713 , 01841  Dubnica nad Váhom, Slovenská republika
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 46.27 kB
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 152.69 kB
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 195.08 kB
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

dokument vo formáte PDF
Správa podľa $21 ods. 2.
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 186.08 kB
 
2, Zmluvy

X-PRO s.r.o., IČO: 46340491
Nám. Matice slovenskej, 01841  Dubnica nad Váhom, Slovenská republika
dokument vo formáte PDF
Zmluvy
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 241.48 kB
 
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

X - PRO s. r. o. , IČO: 46 340 491
Nám. Matice slovenskej 8/1713 , 01841  Dubnica nad Váhom, Slovenská republika
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 24.02.2014