Zoznam použitých skratiek:
Domov

Skanzen - dostavba usadlosti a modernizácia areálu / Skanzen - rekonštrukcia amfiteátra


Obstarávateľ:Ľubovnianske múzeum-hrad v Starej Ľubovni
Zámocká 20
06401 Stará Ľubovňa
IČO:37781235
Druh obstarávania:Podlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:197/2013 (eVestnik)
ID:147091
Poznámka:

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 302.25 kB
 
b, Ponuky uchádzačov

Ing. Milan Štupák - IVS, IČO: 10 769 676
Nová Ľubovňa 791, 06511  Nová Ľubovňa , Slovenská republika
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 5.69 MB
OMOSS spol. s r. o. , IČO: 36 390 151
Osadská 679/15, 028 01  Trstená, Slovenská republika
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 3.47 MB
ROD - HAR s.r.o., IČO: 36 515 990
Hervartov 12, 086 22  Hervartov, Slovenská republika
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 6.74 MB
MMSTAV Poprad, s.r.o., IČO: 43 941 371
Lidická 1524/41, 059 51  Poprad - Matejovce , Slovenská republika
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 5.13 MB
VPMJ s.r.o., IČO: 47 226 412
Nová Ľubovňa 227, 065 11  Nová Ľubovňa, Slovenská republika
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 2.55 MB
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 721.91 kB
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 1.03 MB
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

dokument vo formáte PDF
Správa podľa $21 ods. 2.
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 488.44 kB
 
2, Zmluvy

Neboli nájdené žiadne záznamy.
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

Neboli nájdené žiadne záznamy.