Zoznam použitých skratiek:
Domov

Obnova vozového parku električiek Košice


Obstarávateľ:Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Bardejovská 6
04329 Košice-Západ
IČO:31701914
Druh obstarávania:Nadlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:75/2013 (eVestnik)
ID:147101
Poznámka:

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 495.32 kB
 
b, Ponuky uchádzačov

PRAGOIMEX a.s., IČO: 15888100
Pod náspem 795/12, 190 05  Praha, Česká republika
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 588.37 kB
Pars nova a.s., IČO: 258 60 038
Žeratínova 1833/56, 787 01  Šumperk, Česká republika
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 385.59 kB
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES S.A (CAF), IČO: A20001020
Padilla 17, 28006  Madrid, Španielsko
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 1.24 MB
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 347.07 kB
dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 210.41 kB
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 563.29 kB
dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 520.68 kB
dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 548.99 kB
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

dokument vo formáte PDF
Správa podľa $21 ods. 2.
Zverejnené: 25.02.2014
Veľkost: 182.54 kB
 
2, Zmluvy

PRAGOIMEX a.s., IČO: 15888100
Pod náspem 795/12, 190 05  Praha, Česká republika
dokument vo formáte PDF
Zmluvy
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 131.75 kB
dokument vo formáte PDF
Zmluvy
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 62.03 kB
 
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

Neboli nájdené žiadne záznamy.