Zoznam použitých skratiek:
Domov

Dodávky originálnych a renovovaných tonerových náplní pre Katolícku univerzitu v Ružomberku.


Obstarávateľ:Katolícka univerzita v Ružomberku
Námestie A. Hlinku 60
03401 Ružomberok
IČO:37801279
Druh obstarávania:Podlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:215/2013 (eVestnik)
ID:147556
Poznámka:

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

Neboli nájdené žiadne záznamy.
b, Ponuky uchádzačov

Neboli nájdené žiadne záznamy.
c, Zápisnica z otvárania ponúk

Neboli nájdené žiadne záznamy.
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

Neboli nájdené žiadne záznamy.
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

dokument vo formáte PDF
Správa podľa $21 ods. 2.
Zverejnené: 07.03.2014
Veľkost: 622.8 kB
 
2, Zmluvy

Neboli nájdené žiadne záznamy.
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

Neboli nájdené žiadne záznamy.