Zoznam použitých skratiek:
Domov

I/68 Mníšek nad Popradom – štátna hranica SR/PR, preložka cesty


Obstarávateľ:Slovenská správa ciest
Miletičova 19
82619 Bratislava-Ružinov
IČO:00003328
Druh obstarávania:Nadlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:249/2011 (eVestnik)
ID:29152
Poznámka:

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 27.03.2012
Veľkost: 1.05 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
b, Ponuky uchádzačov

STRABAG s.r.o., IČO: 17 317 282
Mlynské Nivy 61/A, 825 18  Bratislava, Slovenská republika
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 19.04.2012
Veľkost: 10.41 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
BÔGL a KRÝSL, k.s., IČO: 26374919
Pod Špitálem 1456, 156 00  Praha 5 - Zbraslav, Česká republika
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 29.03.2012
Veľkost: 38.16 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
Doprastav, a.s., IČO: 31 333 320
Drieňová 27, 826 56  Bratislava, Slovenská republika
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 18.04.2012
Veľkost: 11.78 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
VÁHOSTAV - SK, a.s., IČO: 31 356 648
Hlinská 40, 011 18  Žilina, Slovenská republika
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 29.03.2012
Veľkost: 30.7 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
HASTRA s.r.o., IČO: 31 606 293
Dolné Rudiny 2/3528, 010 01  Žilina, Slovenská republika
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 28.03.2012
Veľkost: 24.07 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
skupina Skanska SK a.s. - Skanska a.s., IČO: 31 611 788; 26 271 303
Krajná 29; Líbalova 1/2348, 821 04  Bratislava; Praha 4 - Chodov, Slovenská republika; Česká republika
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 19.04.2012
Veľkost: 4.65 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
Inžinierske stavby, a.s., IČO: 31 651 402
Priemyselná 7, 042 45  Košice, Slovenská republika
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 19.04.2012
Veľkost: 12.2 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
Združenie EUROVIA - SMS, IČO: 31 651 518; 35 727 951
Osloboditeľov 66; Janka Kráľa 11/231, 040 17  Košice; Banská Bystrica, Slovenská republika
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 18.04.2012
Veľkost: 5.05 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
ALPINE SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 34 112 103
Mokráň záhon 2, 821 04  Bratislava, Slovenská republika
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 19.04.2012
Veľkost: 12.42 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
združenie "HANT BA DS & TSS GRADE", IČO: 36 834 921; 35 802 723
Považské Podhradie 77; Bratislavská 4, 017 04  Považská Bystrica; Trnava, Slovenská republika
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 19.04.2012
Veľkost: 18.04 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
OHL ŽS, a.s., IČO: 46 342 796
Burešova 938/17, 660 02  Brno, Česká republika
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 28.03.2012
Veľkost: 37.03 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 27.03.2012
Veľkost: 1.11 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 27.03.2012
Veľkost: 2.97 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

Správa podľa $21 ods. 2.
Zverejnené: 27.03.2012
Veľkost: 4.53 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
2, Zmluvy

Neboli nájdené žiadne záznamy.
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

Inžinierske stavby, a.s., IČO: 31 651 402
Priemyselná 7, 042 45  Košice, Slovenská republika
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 26.03.2012
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 21.10.2013
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 30.07.2015
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 30.07.2015
Inžinierske stavby, a.s., IČO: 31651402
Priemyselná 7, 042 45  Košice, Slovenská republika
Identifikátor dokumentu v CRZ: 1264513
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 17.02.2014
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 01.12.2014