Zoznam použitých skratiek:
Domov

Syrárske výrobky


Obstarávateľ:Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom
Dukelská štvrť 941/10, Priečinok 21
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00738336
Druh obstarávania:Podprahová zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:59/2012 (eVestnik)
ID:31610
Poznámka:03516-WYT dňa 26.03.2012

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 10.05.2012
Veľkost: 131.86 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
b, Ponuky uchádzačov

MILSY, a.s., IČO: 31412572
Partizánska 224/B, 95701  Bánovce nad Bebravou, SR
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 10.05.2012
Veľkost: 205.91 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
GLOBUS spol. s r.o., IČO: 31571697
Lieskovská cesta 472, 96001  Zvolen, SR
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 10.05.2012
Veľkost: 205.46 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
ACCOM Slovakia s.r.o., IČO: 31585787
Zvolenská cesta 61, 97405  Banská Bystrica, SK
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 10.05.2012
Veľkost: 206 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
INMEDIA spol. s r.o., IČO: 36019208
Námestie SNP 11, 96001  Zvolen, SR
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 10.05.2012
Veľkost: 205.8 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
DEMIFOOD spol. s r.o., IČO: 36324124
Ul. Piešťanská 2503/43, 91501  Nové Mesto nad Váhom, SR
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 10.05.2012
Veľkost: 206.05 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 10.05.2012
Veľkost: 131.08 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 10.05.2012
Veľkost: 141.38 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 10.05.2012
Veľkost: 170.94 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

dokument vo formáte PDF
Správa podľa $21 ods. 2.
Zverejnené: 02.12.2015
Veľkost: 139.47 kB