Zoznam použitých skratiek:
Domov

Letné pneumatiky pre sanitné vozidlá ZZS a DZS v objeme skutočnej potreby ZDZS na letné obdobie 2012


Obstarávateľ:Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava
Antolská 11
85007 Bratislava-Petržalka
IČO:17336210
Druh obstarávania:Podlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:39/2012 (eVestnik)
ID:34243
Poznámka:číslo oznámenia: 02146-MST

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 04.05.2012
Veľkost: 2.18 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
b, Ponuky uchádzačov

MIKONA, s .r.o., IČO: 31 570 364
Trenčianska 452, 020 01  Púchov, SR
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 11.05.2012
Veľkost: 18.44 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
AUTO ART, spol. s r.o., IČO: 36 001 546
Hollého 24, 010 01  Žilina, SR
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 11.05.2012
Veľkost: 20.87 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
Autoprofit, s.r.o., IČO: 36 239 763
Šaľská 743/2, 924 01  Galanta, SR
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 11.05.2012
Veľkost: 15.27 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
ContiTrade Slovakia, s.r.o., IČO: 36 336 556
T. Vansovej 1054, 020 01  Púchov, SR
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 11.05.2012
Veľkost: 2.91 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 04.05.2012
Veľkost: 1023.71 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 04.05.2012
Veľkost: 987.18 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

Neboli nájdené žiadne záznamy.
2, Zmluvy

ContiTrade Slovakia, s.r.o., IČO: 36 336 556
Terézie Vansovej 1054, 020 01  Púchov, SR
Zmluvy
Zverejnené: 04.05.2012
Veľkost: 1006.8 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

ContiTrade Slovakia, s.r.o., IČO: 36 336 556
Terézie Vansovej 1054, 020 01  Púchov, SR
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 04.05.2012
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov