Zoznam použitých skratiek:
Domov

Servisné služby pre záručné a pozáručné opravy motorových vozidiel pre vozidlá ZDZS.


Obstarávateľ:Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava
Antolská 11
85007 Bratislava-Petržalka
IČO:17336210
Druh obstarávania:Podlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:61/2012 (eVestnik)
ID:38907
Poznámka:

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 05.06.2012
Veľkost: 2.34 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
b, Ponuky uchádzačov

Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r. o., IČO: 31 319 459
Dolnozemská 7, 851 04  Bratislava, SR
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 05.06.2012
Veľkost: 42.35 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
Autoprofit, s.r.o., IČO: 32 239 763
Šaľská ulica 743/2, 924 01  Galanta, SR
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 05.06.2012
Veľkost: 17.2 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
HÍLEK a spol., a.s., IČO: 36 239 542
Ul. Vajanského 24, 905 01  Senica, SR
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 05.06.2012
Veľkost: 356.9 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 05.06.2012
Veľkost: 1015.42 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 05.06.2012
Veľkost: 1.16 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

Neboli nájdené žiadne záznamy.
2, Zmluvy

HÍLEK a spol., a. s., IČO: 17 336 210
Vajanského 24, 905 01  Senica, SR
Zmluvy
Zverejnené: 11.06.2012
Veľkost: 2.26 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

HÍLEK a spol., a. s., IČO: 17 336 210
Vajanského 24, 905 01  Senica, SR
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 11.06.2012
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov