Zoznam použitých skratiek:
Domov

čistiace a upratovacie služby


Obstarávateľ:Krajská prokuratúra
Vajnorská 47
81256 Bratislava-Nové Mesto
IČO:00166448
Druh obstarávania:Podlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:204/2013 (eVestnik)
ID:51738
Poznámka:

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 06.03.2014
Veľkost: 1.02 MB
dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 06.03.2014
Veľkost: 1.02 MB
 
b, Ponuky uchádzačov

P. Dussmann,s.r.o., IČO: 31368000
Plynárenská 1, 821 09  Bratislava, Slovenská republika
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 06.03.2014
Veľkost: 92.05 kB
Prima Invest spol. s r.o., IČO: 31644791
Bakossova 60, 974 01  Banská Bystrica, Slovenská republika
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 06.03.2014
Veľkost: 105.99 kB
Klinton, s.r.o., IČO: 35836644
Trnavská cesta 74/A, 821 02  Bratislava, Slovenská republika
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 06.03.2014
Veľkost: 168.41 kB
Sawbac Slovensko, a.s., IČO: 35849584
Jakubov, 900 63  Jakubov, Slovenská republika
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 06.03.2014
Veľkost: 104.26 kB
Reiwag Facility Service SK s.r.o., IČO: 35905816
Jašíkova 2, 821 03  Bratislava, Slovenská republika
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 06.03.2014
Veľkost: 105.01 kB
J+M Služby spol. s r.o., IČO: 36025321
Bernolákova 25, 974 05  Banská Bystrica, Slovenská republika
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 06.03.2014
Veľkost: 83.18 kB
Služby-Servis s.r.o., IČO: 36579629
Františka Hečku č.1, 071 01  Michalovce, Slovenská republika
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 06.03.2014
Veľkost: 85.99 kB
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 06.03.2014
Veľkost: 1.02 MB
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 06.03.2014
Veľkost: 1.02 MB
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

dokument vo formáte PDF
Správa podľa $21 ods. 2.
Zverejnené: 06.03.2014
Veľkost: 1.02 MB
 
2, Zmluvy

Neboli nájdené žiadne záznamy.
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

Prima Invest spol. s r.o., IČO: 31644791
Bakossova 60, 974 01  Banská Bystrica, Slovenská republika
Identifikátor dokumentu v CRZ: 1277257
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 06.03.2014