Zoznam použitých skratiek:
Domov

Zákazky

18.
Február
2014
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
18.
Február
2014
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
18.
Február
2014
Mesto Piešťany
18.
Február
2014
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
18.
Február
2014
Základná škola Žiar nad Hronom, Ul. M.R.Štefánika č.17
18.
Február
2014
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
18.
Február
2014
Mesto Malacky
18.
Február
2014
Základná škola
18.
Február
2014
Stredná odborná škola, Rakovice 25
18.
Február
2014
Sociálna poisťovňa, ústredie
17.
Február
2014
KOV-AUT, s.r.o.
17.
Február
2014
Obec Vyhne
17.
Február
2014
Slovenské banské múzeum
17.
Február
2014
Obec Čaňa