Zoznam použitých skratiek:
Domov

Zákazky

14.
Február
2014
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
14.
Február
2014
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát
14.
Február
2014
Mesto Sečovce
14.
Február
2014
Okresný súd Nitra
14.
Február
2014
Okresný súd Nitra
14.
Február
2014
Stredisko sociálnej starostlivosti
14.
Február
2014
Technické služby Zohor, spol. s r.o.
14.
Február
2014
Rozhlas a televízia Slovenska
14.
Február
2014
Tepláreň Košice, a.s.
14.
Február
2014
Poľnohospodárske družstvo Bátorove Kosihy
14.
Február
2014
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
14.
Február
2014
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
14.
Február
2014
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
14.
Február
2014
Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
13.
Február
2014
Mesto Kráľovský Chlmec
13.
Február
2014
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát
13.
Február
2014
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát
13.
Február
2014
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto