Zoznam použitých skratiek:
Domov

služby záručného a pozáručného servisu a vykonávanie pravidelných bezpečnostno-technických prehliadok zdravotníckych prístrojov


Obstarávateľ:Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava
Antolská 11
85007 Bratislava-Petržalka
IČO:17336210
Druh obstarávania:Podlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:269/2012 (Stránky UVO)
ID:86241
Poznámka:

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

Neboli nájdené žiadne záznamy.
b, Ponuky uchádzačov

Neboli nájdené žiadne záznamy.
c, Zápisnica z otvárania ponúk

Neboli nájdené žiadne záznamy.
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

Neboli nájdené žiadne záznamy.
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

Neboli nájdené žiadne záznamy.
2, Zmluvy

MEDIS Nitra s.r.o. , IČO: 36531774
Pri Dobrotke 659/81, 949 01  Nitra, SR
Zmluvy
Zverejnené: 12.02.2013
Veľkost: 734.93 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

MEDIS Nitra s.r.o. , IČO: 36531774
Pri Dobrotke 659/81, 949 01  Nitra, SR
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 12.02.2013