Zoznam použitých skratiek:
Domov

Horný Zemplín – rekonštrukcia, riešenie bezpečnosti cesty I/15 Sedliská - Holčíkovce


Obstarávateľ:Slovenská správa ciest
Miletičova 19
82619 Bratislava-Ružinov
IČO:00003328
Druh obstarávania:Nadlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:240/2012 (eVestnik)
ID:87620
Poznámka:VS-09/12 uskutočnenie stavebných prác

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 07.05.2013
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
b, Ponuky uchádzačov

Doprastav, a.s., IČO: 31333320
Drieňová 27, 826 56  Bratislava, Slovenská republika
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 09.04.2013
Veľkost: 13.64 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
Skanska SK a.s., IČO: 31611788
Krajná 29, 821 04  Bratislava, Slovenská republika
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 09.04.2013
Veľkost: 8.4 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
Inžinierske stavby, a.s., IČO: 31651402
Priemyselná 7, 042 45  Košice, Slovenská republika
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 09.04.2013
Veľkost: 20.09 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
združenie HORNÝ ZEMPLÍN - EUROVIA - STRABAG; hl.člen - EUROVIA SK, a.s.; člen - STRABAG s.r.o., IČO: 31651518
Osloboditeľov 66, 040 17  Košice, Slovenská republika
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 09.04.2013
Veľkost: 9.85 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o., IČO: 34112103
Mokráň záhon 2, 821 04  Bratislava, Slovenská republika
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 09.04.2013
Veľkost: 20.96 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
HANT BA DS, a.s., IČO: 36834921
Považské Podhradie 77, 017 04  Považská Bystrica, Slovenská republika
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 09.04.2013
Veľkost: 11.63 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
Skupina Chemkostav IS s.r.o. - Chemkostav, a.s.; hl.člen - Chemkostav IS s.r.o.; člen - Chemkostav, a.s., IČO: 46633006
Priemyselná 3931, 071 01  Michalovce, Slovenská republika
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 09.04.2013
Veľkost: 18.59 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 29.07.2014
Veľkost: 765.68 kB
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 07.05.2013
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

Správa podľa $21 ods. 2.
Zverejnené: 20.05.2013
Veľkost: 346.62 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
2, Zmluvy

Neboli nájdené žiadne záznamy.
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

Inžinierske stavby, a.s., IČO: 31651402
Priemyselná 7, 042 45  Košice, Slovenská republika
Identifikátor dokumentu v CRZ: 890260
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 07.05.2013
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 15.07.2014
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 24.02.2015
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 05.05.2015
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 26.08.2015