Zoznam použitých skratiek:
Domov

Dodávka PHM na platobnú kartu pre potreby Správy ciest KSK, SaÚ Rožňava ,Cestmajsterský obvod Dobšiná


Obstarávateľ:Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1
04266 Košice-Staré Mesto
IČO:35555777
Druh obstarávania:Podlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:Nebolo zverejnené
ID:9716
Poznámka:

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 24.11.2011
Veľkost: 34.78 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
b, Ponuky uchádzačov

JURKI HAYTON s.r.o.,, IČO: 313332251
Prístavná 2, 821 09  Bratislava , SK
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 24.11.2011
Veľkost: 354.6 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 24.11.2011
Veľkost: 50.27 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 24.11.2011
Veľkost: 37.57 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

Neboli nájdené žiadne záznamy.
2, Zmluvy

JURKI-HAYTON s.r.o., IČO: 31332251
Prístavná 2, 82109  Bratislava, SK
Zmluvy
Zverejnené: 27.12.2017
JURKI HAYTON s.r.o., Prístavná 2, 821 09 Bratislava , IČO: 313332251
Prístavná 2, 821 0  Bratislava, SK
Zmluvy
Zverejnené: 24.11.2011
Veľkost: 278.89 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

JURKI HAYTON s.r.o., Prístavná 2, 821 09 Bratislava , IČO: 313332251
Prístavná 2, 821 09  Bratislava, SK
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 24.11.2011
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov