Zoznam použitých skratiek:
Domov

Zmena dokončenej stavby rodinného domu na nízkokapacitné ubytovacie zariadenie


Obstarávateľ:Ing. Edita Spurná
Čerešňová 1193/1
91441 Nemšová
IČO:47165740
Druh obstarávania:Podlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:207/2013 (eVestnik)
ID:146745
Poznámka:

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 201.25 kB
 
b, Ponuky uchádzačov

Ing.Anton Melišík MONAD MONTÁŽ NADSTAVIEB, , IČO: 33485402
297, 02062  Horovce , Slovenská republika
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 9.3 MB
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 2.33 MB
M.P.V.S. ,s.r.o., IČO: 36 293 229
Hlavná 1, 911 05  Trenčín, Slovenská republika
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 9.2 MB
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 1.75 MB
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 175.62 kB
dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 171.99 kB
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 179.32 kB
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o zasadnutí poroty
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 405.39 kB
 
f, Správa podľa $21 ods. 2.

Neboli nájdené žiadne záznamy.
2, Zmluvy

Ing.Anton Melišík MONAD MONTÁŽ NADSTAVIEB, , IČO: 33485402
297, 02062  Horovce , Slovenská republika
dokument vo formáte PDF
Zmluvy
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 277.34 kB
 
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

Neboli nájdené žiadne záznamy.