Zoznam použitých skratiek:
Domov

Dokumenty

Dátum zverejnenia Dokument Zákazka
19.
Január
2016
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu angiológiu_2012
19.
Január
2016
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu angiológiu_2012
19.
Január
2016
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu angiológiu_2012
19.
Január
2016
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu angiológiu_2012
19.
Január
2016
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu angiológiu_2012
19.
Január
2016
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu angiológiu_2012
19.
Január
2016
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu angiológiu_2012
19.
Január
2016
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu angiológiu_2012
15.
Január
2016
Zmluvy Zvislé dopravné značky a príslušenstvo
15.
Január
2016
Zmluvy Zvislé dopravné značky a príslušenstvo
7.
Január
2016
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu angiológiu_2012
15.
December
2015
Správa podľa $21 ods. 2. Poskytovanie telekomunikačných služieb mobilného operátora
15.
December
2015
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Poskytovanie telekomunikačných služieb mobilného operátora
15.
December
2015
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Poskytovanie telekomunikačných služieb mobilného operátora
15.
December
2015
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Poskytovanie telekomunikačných služieb mobilného operátora
15.
December
2015
Zápisnica z otvárania ponúk Poskytovanie telekomunikačných služieb mobilného operátora
15.
December
2015
Zápisnica z otvárania ponúk Poskytovanie telekomunikačných služieb mobilného operátora
15.
December
2015
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO Poskytovanie telekomunikačných služieb mobilného operátora
4.
December
2015
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Sada centrifugálnej mechanickej podpory srdca
3.
December
2015
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Sada centrifugálnej mechanickej podpory srdca