Zoznam použitých skratiek:
Domov

Dokumenty

Dátum zverejnenia Dokument Zákazka
2.
December
2015
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Telekomunikačné služby mobilného operátora
2.
December
2015
Správa podľa $21 ods. 2. Telekomunikačné služby mobilného operátora
2.
December
2015
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Telekomunikačné služby mobilného operátora
2.
December
2015
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Telekomunikačné služby mobilného operátora
2.
December
2015
Zápisnica z otvárania ponúk Telekomunikačné služby mobilného operátora
2.
December
2015
Ponuky uchádzačov Telekomunikačné služby mobilného operátora
2.
December
2015
Ponuky uchádzačov Telekomunikačné služby mobilného operátora
2.
December
2015
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO Telekomunikačné služby mobilného operátora
2.
December
2015
Správa podľa $21 ods. 2. Syrárske výrobky
29.
Október
2015
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Cievne protézy a špeciálny zdravotnícky materiál pre potreby cievnej chirurgie_2013
26.
Október
2015
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Cievne protézy a špeciálny zdravotnícky materiál pre potreby cievnej chirurgie_2013
26.
Október
2015
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Cievne protézy a špeciálny zdravotnícky materiál pre potreby cievnej chirurgie_2013
26.
Október
2015
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Cievne protézy a špeciálny zdravotnícky materiál pre potreby cievnej chirurgie_2013
17.
September
2015
Zmluvy Záchytné bezpečnostné zariadenia - oceľové zvodidlá
26.
August
2015
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Horný Zemplín – rekonštrukcia, riešenie bezpečnosti cesty I/15 Sedliská - Holčíkovce
30.
Júl
2015
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ I/68 Mníšek nad Popradom – štátna hranica SR/PR, preložka cesty
30.
Júl
2015
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ I/68 Mníšek nad Popradom – štátna hranica SR/PR, preložka cesty
29.
Júl
2015
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ I/61 Trenčín - most - činnosť stavebno-technického dozoru pre stavbu
29.
Júl
2015
Zmluvy I/61 Trenčín - most - činnosť stavebno-technického dozoru pre stavbu
23.
Júl
2015
Zmluvy Zvislé dopravné značky a príslušenstvo