Zoznam použitých skratiek:
Domov

Zákazky

24.
Február
2014
Ľubovnianske múzeum-hrad v Starej Ľubovni
24.
Február
2014
TSS Group a.s.
24.
Február
2014
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
24.
Február
2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
24.
Február
2014
Mestská časť Košice - Západ
24.
Február
2014
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
22.
Február
2014
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
21.
Február
2014
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
21.
Február
2014
Nemocnica Poprad, a.s.
21.
Február
2014
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
21.
Február
2014
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
21.
Február
2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina